כנס עיסקי
Uncategorized

איך מפיקים כנס מומחה בקלילות – קייס סטאדי

רציתם פעם להפיק כנס מומחה?כזה שאתם מביאים לעצמכם את הקהל?מוכרים בכמה עשרות שקלים כרטיס?דואגים לכיבוד ולאירוע מכבד מבלי לשפוך כסף […]